home_callcenter_quote_light2
Sinds 1 januari 2016 is bedrijventerrein Maaldrift een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Middels de BIZ zijn wij als ondernemersvereniging in staat om in gezamenlijkheid activiteiten te ontplooien ten behoeve van het bedrijventerrein met als doel het gebied aantrekkelijk te maken en te houden voor (potentiële) ondernemers en om het ondernemersklimaat naar een hoger niveau te tillen. We zijn er bijzonder trots op na 5 jaar er weer vóór een nieuwe BIZ gestemd is. Er is onder de ondernemers veel draagvlak voor belangbehartiging en gebiedsontwikkeling. Zaken waar wij ons voor inzetten!

Berry van der Holst, voorzitter
home_callcenter_quote_light
Visie

Ondernemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezond ondernemersklimaat op het bedrijventerrein Maaldrift. Ondernemers die verenigd zijn bieden een stevige basis voor belangenbehartiging naar de gemeente, maar ook voor onderlinge samenwerking. De vereniging stelt zich ten doel:
parallax background
DSC06263_small
Gebied

Maaldrift ligt aan de noordkant van Wassenaar, langs de parallelweg van de Rijksstraatweg richting Leiden. Het terrein is te betreden via 2 aparte ingangen. Hiernaast is er nog toegang vanaf het fietspad aan de kant van de Hangarweg. Het gehele terrein beslaat een oppervlakte van 6,2 hectaren. Op het bedrijventerrein Maaldrift zijn de volgende doelgroepen terug te vinden:

 • Bedrijven die verkopen aan consumenten
 • Bedrijven die verkopen aan bedrijven
 • Bedrijven die verkopen aan bedrijven en consumenten
 • Bedrijven met opslagloodsen
 • Kantoren
 • Productiebedrijven
 • Verzamelgebouwen voor kleine ondernemers
Parkmanagement: schoon, heel én veilig!


Bedrijventerrein opgeruimd en schoon
Met de inzet van parkmanagement, verzorgd door Parktrust, wil de Vereniging Ondernemers Maaldrift het bedrijventerrein schoner en opgeruimder maken. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht tussen ondernemers en partijen als de gemeente Wassenaar, de Politie en de Brandweer. Parkmanager Bart van Doorn ziet erop toe dat de gemeente de regelgeving óók op ons bedrijventerrein naleeft. Middels de samenwerking met brandweer, politie en natuurlijk de ondernemers zelf kan er aanzienlijke vooruitgang geboekt worden ten aanzien van het optimaliseren van openbare ruimtes in het gebied. Hiermee wordt het bedrijventerrein aantrekkelijker voor zowel de klanten als voor potentiële ondernemers die zich hier willen vestigen.

Beveiliging
Ook veiligheid is voor de ondernemers op Maaldrift een belangrijk onderdeel van parkmanagement. Huschka (voormalig Gloseco) surveilleert op en controleert het terrein overdag, in de avond en de nacht. Daar waar nodig acteert Huschka op meldingen en staat zij in nauw contact met de politie.

Voor vragen en opmerkingen over de openbare ruimte kunt u terecht bij onze parkmanager Bart van Doorn. In geval van calamiteiten kunt u terecht bij Huschka: Tel 071-4020401.

Square_maaldrift2
parallax background

Bart van Doorn

bart van doorn 600x600
Bart van Doorn, Parkmanager

Email: bvdoorn@parktrust.nl
Tel: 06 10168130

BIJ ONRAAD:
Huschka bellen!
Tel: 071-4020401


Logo Huschka

Logo Huschka
Parkeren

Ondernemers op Maaldrift beschikken in de meeste gevallen over parkeergelegenheid op eigen terrein. Bezoekers kunnen van die ruimte gebruik maken om te parkeren of te laden en te lossen. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan treft u op Maaldrift de volgende mogelijkheden aan:

Maaldrift II (zuidkant van Maaldrift): Voor vrachtwagens en personenauto’s op werkdagen van 06.00 – 18.00 uur.
Hangarweg (westkant langs het fietspad): Voor personenauto’s op werkdagen van 06.00 – 18.00 uur
Houdt u er rekening mee dat er op Maaldrift gehandhaafd wordt door politie en gemeente, óók in de avond en nacht.

Algemene Plaatselijke Verordening

Daarnaast is een aantal beperkingen van toepassing die voortkomen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Wassenaar. De belangrijkste zijn de volgende:

 • Het is verboden containers of andere zaken die niet uitgezonderd zijn in de APV op de openbare weg te plaatsen.
 • Het is verboden voertuigen specifiek voor reclamedoeleinden te plaatsen op de vrachtwagenparkeerplaatsen.
 • Het is verboden op of aan de weg een voertuig te parkeren met het doel het te koop aan te bieden of te verhandelen, in de naaste omgeving van een ander met een gelijk doel geplaatst voertuig.
 • Het is verboden op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander onderkomen te plaatsen met het kennelijk doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten dan wel gelegenheid daartoe te bieden.
De Algemene Plaatselijke Verordening kunt u opvragen bij de gemeente Wassenaar of lezen via deze link.