Vereniging
Bestuur

Opdrachtgever voor de uitvoering van de BIZ is de VOM. De vereniging heeft momenteel 4 bestuursleden en deze behartigen de belangen van de ondernemers op het bedrijventerrein. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Berry van der Holst

Voorzitter

070 511 7928


G. van der Holst & Zn.
Marineweg 5
2241 TX Wassenaar

Dirk van Kampen

Penningmeester

070 511 8200


Wassenaarse Bouwmaatschappij (WBM)
Marineweg 8
2241 TX Wassenaar

Marco Lagerberg

Algemeen bestuurslid

070 511 9262


Lagerberg Verhuisgroep
Marineweg 2
2241 TX Wassenaar

Erik-Jan van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

070 511 0300


van Leeuwen Verwarming BV
Marineweg 17
2241 TX Wassenaar
parallax background
 

Activiteitenagenda

Activiteitenagenda 2023

 • Algemene Ledenvergadering Juni 2023
 • Lidmaatschap

  Beslis mee over de activiteiten en bestedingen van het budget van de BIZ en word lid!

  Bedrijventerrein Maaldrift is een bedrijven Inventarisatiezone (BIZ). De Vereniging Ondernemers Maaldrift (VOM) coördineert samen met haar leden de bestedingen. Deze bestedingen worden gefinancierd uit de wettelijke BIZ-heffing die de gemeente int. Deze heffing keert de gemeente uit aan de VOM. Als lid van de vereniging heeft u dan dus direct invloed op de activiteiten en de uitgaven.  De jaarlijkse activiteiten en de verdeling van het budget over de activiteiten worden ieder jaar, binnen de grenzen van het BIZ plan en de verordening, bepaald door de ALV van de VOM. Deze vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. Ondernemers op Maaldrift die WOZ-bijdrage plichtig zijn kunnen lid worden van de vereniging. Alleen leden zijn stemgerechtigd. Het aantal stemmen dat een lid behartigt is afhankelijk van de hoogte van de BIZ-bijdrage. Voor iedere € 10,-- ontvangt u 1 stem.

  Voor het lidmaatschap worden geen kosten doorberekend. Wel zien wij graag uw formele inschrijving tegemoet, zodat uw stemrecht geactiveerd kan worden.

  Praat mee en meld u nu aan voor het lidmaatschap van de Vereniging Ondernemers Maaldrift.

  Ondernemers