Informatiebrief aan de raad
Subsidie voor collectieve zonne-energie
februari 7, 2019
Show all

Informatiebrief aan de raad

Brief aan de raad inzake uitslag BIZ stemming Maaldrift.

“Geachte raad,

Het opzetten van een BIZ op Maaldrift is een van de opdrachten uit het coalitieprogramma ‘vernieuwen, verbinden, vertrouwen’, waarbij het doel was om het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein te versterken. Op 23 november 2015 heeft de raad besloten de Verordening op de heffing en de invoering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BIZ-zone Maaldrift 2016, onder de opschortende voorwaarde (vereiste meerderheid) bij draagvlakmeting, per 1 januari 2016 vast te stellen (BIZ-verordening Maaldrift 2016). Na het vaststellen van de BIZ-verordening Maaldrift 2016 is er een draagvlakmeting uitgevoerd onder de ondernemers van bedrijventerrein Maaldrift. Met deze stemming werd bekeken of er voldoende draagvlak is voor een BIZ. Er is voldoende draagvlak wanneer 2/3 van de uitgebrachte stemmen ‘voor’ de BIZ zijn. Dit mogen wij pas concluderen bij een minimale respons van 50%. Daarnaast moeten de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Per WOZ-object hadden de ondernemers een stem.

Onder de ondernemers van Maaldrift zijn 36 stemmen verdeeld waarvan er 24 zijn uitgebracht. Dit is een respons van 67% waarmee de minimale respons van 50% is gehaald. Om voldoende draagvlak te behalen moeten minimaal 16 van de 24 ingeleverde stemmen voor BIZ Maaldrift zijn. Er zijn 19 stemmen voor BIZ Maaldrift waardoor er voldoende draagvlak is voor BIZ Maaldrift. De voorstemmers vertegenwoordigen 10.649.000 WOZ-waarde en de tegenstemmers vertegenwoordigen 1.834.000 WOZ-waarde. De voorstemmers vertegenwoordigen dus meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.

Dit betekend dat de BIZ Maaldrift per 1 januari 2016 ingevoerd gaat worden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Wassenaar, de secretaris, de burgemeester”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *